Archive for November, 2003

Microsoft vergeet Hotmail domein te vernieuwen

Posted on: November 6th, 2003 | Category: Web

Microsoft heeft de hotmail-domeinen per land geregistreerd en die verwijzen allemaal weer door naar hotmail.com. In nederland hebben ze dus hotmail.nl en in Duitsland dus hotmail.de. Zo ook in Engeland, waar Microsoft de eigenaar was van het hotmail.co.uk domein.

Nu niet meer. Microsoft is gewoon vergeten om de domeinnaam te vernieuwen en diezelfde domeinnaam is dus nu van iemand anders. Gelukkig voor Microsoft heeft deze persoon geen kwaadwillende bedoelingen en wil hij de domeinnaam graag aan MS overdragen, maar hoe kan zo’n groot bedrijf, zo dom zijn?

Despite being warned that the domain for its popular Web mail service was up for renewal, it seems Microsoft – or whoever had the task of managing its hotmail.co.uk domain – overlooked this vital piece of administration.

53 ReUSEIT entries

Posted on: November 6th, 2003 | Category: Design

Maar liefst 53 inzendingen zijn er binnen gekomen voor de ReUSEIT design contest, voor Jakob Nielsen’s website. Het is nu aan de juryleden om te bepalen, wie van de inzenders er met de eeuwige roem vandoor gaat.

Panther in de tegenaanval

Posted on: November 4th, 2003 | Category: Software

Er is al veel geschreven over Apple’s nieuwe Panther en tot nu was het allemaal heel positief, maar er schijnen toch wel aardig wat problemen te zijn met Font Book.

Anne en Milo op Naar Voren

Posted on: November 3rd, 2003 | Category: Linkdump

Er is weer een nieuwe editie van Naar Voren uit. In deze editie een artikel van Milo Vermeulen over Bookmarklets en een artikel van Anne van Kesteren over de optimalisatie van je markup.

College students care more about beer than software

Posted on: November 2nd, 2003 | Category: Linkdump

Oei, dit is wel serieus hoor. De BSA is zwaar geschokt:

College students tend to have this nasty habit of cutting costs wherever possible to save up for the finer things in life like keg parties and food.